Uwaga strona zamknie się automatycznie po 5 sekundach!
Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM", ul. Św. Barbary 4, 43-170 Łaziska Górne wydruk: 29.05.2024r.
[Zamknij okno] [Drukuj]

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta eBOK

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej spółdzielni informuje, że od dnia 01.10.2021r. uruchomił Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta „eBOK”.

eBOK umożliwia bezpłatny elektroniczny dostęp online (poprzez stronę internetową) m.in. do kartoteki księgowej danego lokalu mieszkalnego w celu umożliwienia zapoznania się ze stanem rozliczeń z tut. spółdzielnią - po uprzednim złożeniu stosownego wniosku.

Pisemny wniosek w sprawie uzyskania dostępu do danych logowania i aktywacji konta użytkownika do eBOK każdy upoważniony mieszkaniec może złożyć osobiście w siedzibie tut. spółdzielni w Dziale Opłat Mieszkaniowych albo przysłać za pośrednictwem operatora pocztowego wniosek z podpisem poświadczonym przez Notariusza albo Konsula.

Wniosek dostępny jest do pobrania bezpośrednio na stronie internetowej spółdzielni (www.smrazem.org) w zakładce „formularze”.

Uruchomienie eBOK ma na celu podniesienie jakości świadczonych na Państwa rzecz usług.

Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania eBOK uzyskają Państwo w Dziale Opłat Mieszkaniowych pod numerem telefonu (32)738-97-69 w godzinach urzędowania spółdzielni lub zapoznając się z "Zasadami dostępu, korzystania oraz funkcjonowania Elektronicznego Biura Obsługi Klienta „eBOK” w Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” w Łaziskach Górnych".

"Zasady (...)" jw. dostępne są do pobrania bezpośrednio na stronie internetowej spółdzielni (www.smrazem.org) w zakładce „regulaminy”.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją eBOK:

1) Wniosek eBOK

2) Zasady dostępu, korzystania oraz funkcjonowania Elektronicznego Biura Obsługi Klienta „eBOK” w Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” w Łaziskach Górnych


Logowanie do eBOK
Zaloguj do eBOK »


© 2010 - 2024 SM "RAZEM"