Uwaga strona zamknie się automatycznie po 5 sekundach!
Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM", ul. Św. Barbary 4, 43-170 Łaziska Górne wydruk: 14.12.2018r.
[Zamknij okno] [Drukuj]

HISTORIA SM "RAZEM"

SMW dniu 21.02.1992r. podczas Walnego Zgromadzenia Założycielskiego Elektrownia Łaziska utworzyła Spółdzielnię Mieszkaniową przy Elektrowni Łaziska i zleciła administrowanie budynków wchodzących wówczas w skład jej majątku. Po roku całość zasobów mieszkaniowych przekazała nieodpłatnie Spółdzielni. W tamtych czasach siedziba Spółdzielni mieściła się w Łaziskach, w budynku przy ul. Wyzwolenia 30.

W 1996 roku, Orzeski Zakład ZREMB przekazał swoje zasoby mieszkaniowe (obejmujące dwa budynki mieszkalne) Spółdzielni (również nieodpłatnie), znajdujące się w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej. Na przełomie lat 1996/1997 SM przy Elektrowni Łaziska zmieniła miejsce swojej siedziby, przenosząc się do biurowca przy ul. Wyzwolenia 18.

Przełomowym momentem w funkcjonowaniu Spółdzielni był rok 1997. W roku 1997 w wyniku porozumienia Kopalni Węgla Kamiennego Bolesław Śmiały ze Spółdzielnią przekazano nieodpłatnie jej zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej przy Elektrowni Łaziska.

W następstwie tego sześciu pracowników Działu Mieszkaniowego kopalni wraz z pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej przy Elektrowni „Łaziska” przeniesiono do nowej siedziby do Pawilonu Biurowego przy ul. Zwycięstwa (w okresie od stycznia 1997 do grudnia 1998) oraz rozpoczęto działalność po zmianie nazwy jako Spółdzielnia Mieszkaniowa „Razem”.

Od roku 1998 (przełom listopada i grudnia) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Razem" ma swoją siedzibę w Łaziskach Górnych przy ul. Pstrowskiego 4.

Na podstawie uchwały nr XXIX/280/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 27.06.2017r. nastąpiła zmiana nazw ulic na terenie Gminy Miejskiej Łaziska Górne, tj. zmieniono dotychczasową nazwę ulicy "ulica Wincentego Pstrowskiego" zlokalizowanej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, na nazwę "ulica Świętej Barbary". Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. 2017.3970) z dnia 03.07.2017r. i weszła w życie w dniu 18.07.2017r.

Od tego dnia siedziba SM mieści się przy ul. Św. Barbary 4.

Wg stanu na dzień 31.12.2017r. w zasobach Spółdzielni znajdowało się 107 budynków mieszkalnych (1885 mieszkań) pozostających własnością lub współwłasnością Spółdzielni, zarządzanych przez pięć działów (opłat mieszkaniowych, księgowości, członkowski, administracyjny, techniczny).

Na dzień 31.12.2017r. zasoby Spółdzielni składały się łącznie z 1885 lokali mieszkalnych, o statusie:

  1.   916 mieszkań spółdz. własn. (co stanowi 48,6% całości),
  2.   57 mieszkań spółdz. własn. – status prawny członkostwa w toku wyjaśniania (co stanowi 3,0% całości),
  3.   31 mieszkań spółdz. lokat. (co stanowi 1,6 % całości),
  4.   47 mieszkań wynajmowanych (co stanowi 2,5% całości),
  5.   360 mieszkań odrębna własność(co stanowi 19,1% całości),
  6.   343 mieszkania odrębna własność – bez członkostwa (co stanowi 18,2% całości),
  7.   122 mieszkań bez tytułu prawnego (co stanowi 6,5% całości),
  8.   9 pustostanów (co stanowi 0,5% całości).

Na dzień 31.12.2017r. Spółdzielnia zarządzała jedną Wspólnotą Mieszkaniową.

SIEDZIBA SM

Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć© 2010 - 2018 SM "RAZEM"