Uwaga strona zamknie się automatycznie po 5 sekundach!
Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM", ul. Św. Barbary 4, 43-170 Łaziska Górne wydruk: 29.05.2023r.
[Zamknij okno] [Drukuj]

Informacja dot. członkostwa w SM „Razem”

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2018-01-31

W związku z wejściem w życie z dniem 09.09.2017r. nowelizacji Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych informujemy, że osoba która w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej posiada spółdzielcze lokatorskie bądź spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostaje z mocy prawa członkiem Spółdzielni.

W przypadku małżeństw objętych wspólnotą małżeńską członkami zostają obydwoje małżonkowie.

W przypadku, gdy prawo należy do kilku osób (np. spadkobierców), członkiem może być tylko jedna z nich (art. 3 ust. 5 ustawy).

Zgodnie z ustawą nie jest wymagane złożenie deklaracji i nie pobiera się żadnych opłat z tytułu członkostwa w Spółdzielni.

Osoby posiadające w naszych zasobach prawo odrębnej własności a nie są członkami SM „Razem” mogą złożyć deklarację członkowską i zostać przyjętymi w poczet członków.

Wszelkie informację dot. członkostwa można uzyskać w siedzibie SM „Razem” przy ul. Świętej Barbary 4 pod nr. 32 738-97-38.
© 2010 - 2023 SM "RAZEM"