Uwaga strona zamknie się automatycznie po 5 sekundach!
Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM", ul. Św. Barbary 4, 43-170 Łaziska Górne wydruk: 28.10.2020r.
[Zamknij okno] [Drukuj]

Negocjacje z wolnej ręki - Górnośląska 7/10 - Łaziska Górne, obręb: Łaziska Średnie

InformacjaPRZETARG
Data publikacji2020-09-18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” z siedzibą w Łaziskach Górnych ogłasza negocjacje z wolnej ręki na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkania położonego przy:

ul. Górnośląskiej 7/10 w Łaziskach Górnych usytuowanym na IV kondygnacji - poddaszu budynku. Lokal mieszkalny składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 87,60 m2. Lokal mieszkalny kwalifikuje się do remontu, a pokoje poddaszowe (pokój III i IV o łącznej pu 28,41 m2) do adaptacji na cele mieszkalne. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,17 m2. Brak instalacji c.o.

Informujemy, iż Spółdzielnia jest na etapie uzyskiwania warunków przyłączenia budynku do sieci gazowej. Po zapoznaniu się z ww. warunkami podjęte zostaną dalsze decyzje w sprawie podłączenia gazu m.in. do budynku przy ul. Górnoślaskiej 7 w Łaziskach Górnych.

Propozycje cenowe prosimy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętej Barbary 4.

Notarialna umowa ustanowienia prawa odrębnej własności lokali zostanie zawarta po wpłacie wynegocjowanej kwoty, którą należy przekazać na konto spółdzielni w terminie nie później niż do 7 dni.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych /wpis do KW/ ponosi nabywca.

SM „Razem” zastrzega sobie prawo do odwołania negocjacji, zmiany warunków negocjacji bez podania przyczyn w każdym czasie.

Osoby przystępujące do negocjacji oświadczają, że zapoznały się z „Regulaminem organizowania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” w Łaziskach Górnych”, dostępnym na stronie internetowej: www.smrazem.org.

Szczegółowe informacje dotyczące negocjacji w tym uzgodnienie oględzin można uzyskać pod numerem tel. 738 97 38.
© 2010 - 2020 SM "RAZEM"