Uwaga strona zamknie się automatycznie po 5 sekundach!
Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM", ul. Św. Barbary 4, 43-170 Łaziska Górne wydruk: 10.12.2019r.
[Zamknij okno] [Drukuj]

Deklaracja wypłaty osobie wskazanej udziału po śmierci członka

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2011-09-23

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Pstrowskiego 4 działając w oparciu o Rozdział 2 §15 pkt. 5 obowiązującego Statutu Spółdzielni (ze zmianami uchwalonymi w dniu 09.06.2011r. przez Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków wprowadzonymi Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.08.2011r.) informuje, że zgodnie z jego brzmieniem tj.:

„Spółdzielnia wypłaci osobie wskazanej w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu, udziały [udział członkowski] po śmierci członka”

koniecznym staje się wskazanie przez obecnych członków Spółdzielni osoby, której po śmierci członka wypłacony zostanie jego udział.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” prosi wszystkich obecnych członków o dostarczenie wypełnionych pisemnych deklaracji wg. wzoru pobranego ze strony internetowej Spółdzielni (www.smrazem.org – zakładka „Formularze”) do Działu Członkowskiego Spółdzielni – pokój nr 4.

W przypadku nie wskazania osoby jw. niezbędnym będzie przeprowadzenie postępowania Sądowego co narazi Państwa na znaczne koszty, niejednokrotnie wyższe niż wartość udziału.
© 2010 - 2019 SM "RAZEM"