Uwaga strona zamknie się automatycznie po 5 sekundach!
Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM", ul. Św. Barbary 4, 43-170 Łaziska Górne wydruk: 29.05.2024r.
[Zamknij okno] [Drukuj]

REGULAMINY

Lp. Nazwa regulaminu Kategoria Pobierz
1. Regulamin określający zasady ponownego przyjmowania w poczet członków Regulamin Pobierz
2. Regulamin funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Razem" Regulamin Pobierz
3. Regulamin konserwacji, naprawy i wymiany stolarki okiennej Regulamin Pobierz
4. Regulamin korzystania z placu zabaw Regulamin Pobierz
5. Regulamin najmu i korzystania z pomieszczeń wspólnego użytku oraz części nieruchomości wspólnych pozostających w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” dla celów niekomercyjnych Regulamin Pobierz
6. Regulamin organizowania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” w Łaziskach Górnych Regulamin Pobierz
7. Regulamin podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „RAZEM” a użytkownikami lokali w zakresie remontów i konserwacji lokali Regulamin Pobierz
8. Regulamin pracy Zarządu Regulamin Pobierz
9. Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Pobierz
10. Regulamin rozliczania kosztów dostawy centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali SM „RAZEM” Regulamin Pobierz
11. Regulamin rozliczania kosztów dostawy: energii elektrycznej, gazu, wywozu śmieci, utrzymania instalacji domofonowej, instalacji Azart i TV Sat oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali SM „RAZEM” Regulamin Pobierz
12. Regulamin rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali SM „RAZEM” Regulamin Pobierz
13. Regulamin używania lokali i porządku domowego Regulamin Pobierz
14. Regulamin wydawania zaświadczeń, udzielania informacji oraz udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” Regulamin Pobierz
15. Regulamin zasad prowadzenia windykacji należności Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” w Łaziskach Górnych Regulamin Pobierz
16. Regulamin zlecania robót budowlanych, remontowych i inwestycyjnych, usług i dostaw materiałowych Regulamin Pobierz
17. Zasady dostępu, korzystania oraz funkcjonowania Elektronicznego Biura Obsługi Klienta „eBOK” w Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” w Łaziskach Górnych Regulamin Pobierz


© 2010 - 2024 SM "RAZEM"