Uwaga strona zamknie się automatycznie po 5 sekundach!
Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM", ul. Św. Barbary 4, 43-170 Łaziska Górne wydruk: 29.05.2024r.
[Zamknij okno] [Drukuj]

WŁADZE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "RAZEM"


RADA NADZORCZA
Krzysztof Herbski  Przewodniczący
Przyjęcia stron należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni
Łukasz Pieter  Sekretarz
Danuta Klimowicz  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Mirosław Duży  Członek RN
Stanislaw Bakota  Członek RN
Krystian Porwolik  Członek RN
Jolanta Kornatowska  Członek RN

UWAGA! W celu spotkania się z Przewodniczącym Rady Nadzorczej należy wcześniej umówić się w sekretariacie Spółdzielni.


Unormowania dotyczące Rady Nadzorczej znajdują się w Statucie SM "Razem" » I. Część ogólna » Dział III. Organy Spółdzielni » ROZDZIAŁ 2. Rada Nadzorcza.


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
mgr inż. Remigiusz Nowak  Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Tomasz Przybyła  Z-ca Prezesa Zarządu

Unormowania dotyczące Zarządu Spółdzielni znajdują się w Statucie SM "Razem" » I. Część ogólna » Dział III. Organy Spółdzielni » ROZDZIAŁ 3. Zarząd.


UWAGA! Uprasza się lokatorów, by przed udaniem się do siedziby Spółdzielni (w terminach wyznaczonych do przyjęć) - celem spotkania z Prezesem (wtorki od 12:00 do 14:00) lub Dyrektorem ds. technicznych (czwartki od 12:00 do 14:00) telefonicznie potwierdzić fakt przyjmowania petentów w danym dniu przez ww. (tel. 32 738-98-25) - najpóźniej w dniu przyjęć w godzinach rannych.


DELEGAT DO RZRSM
Barbara Pach  Delegat do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych


© 2010 - 2024 SM "RAZEM"