Uwaga strona zamknie się automatycznie po 5 sekundach!
Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM", ul. Św. Barbary 4, 43-170 Łaziska Górne wydruk: 24.05.2019r.
[Zamknij okno] [Drukuj]

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Na podstawie § 17 Statutu SM "RAZEM":

  1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem spółdzielni.
  2. Walne Zgromadzenie Członków jest podzielone na części, gdy liczba członków przekroczyła 500.
  3. Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Członków uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości. Dotyczy to również członków w trybie art.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Członkowie nie posiadający prawa do lokalu mogą być wydzieleni w odrębną część Walnego Zgromadzenia Członków .
  4. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków tylko osobiście, za wyjątkiem opisanym w ust. 7 .
  5. Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia Członków . Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu spółdzielni z racji pełnionych funkcji mogą uczestniczyć w każdej części Walnego Zgromadzenia Członków.
  6. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia Członków poprzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.
  7. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia Członków przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
  8. Członek ma prawo skorzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

Pozostałe unormowania dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków znajdują się w Statucie SM "Razem" » I. Część ogólna » Dział III. Organy Spółdzielni » ROZDZIAŁ 1. Walne Zgromadzenie Członków.


Wybierz interesujący Cię rok zebrania i zapoznaj się z plikami. Oryginale dokumenty z podpisami dostępne są w Sekretariacie Spółdzielni.


© 2010 - 2019 SM "RAZEM"