Uwaga strona zamknie się automatycznie po 5 sekundach!
Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM", ul. Św. Barbary 4, 43-170 Łaziska Górne wydruk: 29.05.2024r.
[Zamknij okno] [Drukuj]

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Na podstawie art. 8(3).6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021r. poz. 1208 ze zm.) oraz na podstawie § 19.1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Świętej Barbary 4 informuje, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w częściach, zgodnie z podziałem dokonanym przez Radę Nadzorczą.

Poniżej udostępniamy komplet materiałów na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "RAZEM" z siedzibą w Łaziskach Górnych. Do ich otwarcia wymagany jest dowolny program odczytujący pliki zapisane w formacie pdf.

Pozostałe unormowania dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków znajdują się w Statucie SM "Razem" » I. Część ogólna » Dział III. Organy Spółdzielni » ROZDZIAŁ 1. Walne Zgromadzenie Członków.


Wybierz interesujący Cię rok zebrania i zapoznaj się z plikami. Oryginale dokumenty z podpisami dostępne są w Sekretariacie Spółdzielni.


© 2010 - 2024 SM "RAZEM"