Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta: [ Zaloguj do eBOK » Logowanie do eBOK ]

Dziś jest: Sobota, 20 kwietnia 2024r.Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta eBOK

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej spółdzielni informuje, że od dnia 01.10.2021r. uruchomił Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta „eBOK”.

eBOK umożliwia bezpłatny elektroniczny dostęp online (poprzez stronę internetową) m.in. do kartoteki księgowej danego lokalu mieszkalnego w celu umożliwienia zapoznania się ze stanem rozliczeń z tut. spółdzielnią - po uprzednim złożeniu stosownego wniosku.

Pisemny wniosek w sprawie uzyskania dostępu do danych logowania i aktywacji konta użytkownika do eBOK każdy upoważniony mieszkaniec może złożyć osobiście w siedzibie tut. spółdzielni w Dziale Opłat Mieszkaniowych albo przysłać za pośrednictwem operatora pocztowego wniosek z podpisem poświadczonym przez Notariusza albo Konsula.

Wniosek dostępny jest do pobrania bezpośrednio na stronie internetowej spółdzielni (www.smrazem.org) w zakładce „formularze”.

Uruchomienie eBOK ma na celu podniesienie jakości świadczonych na Państwa rzecz usług.

Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania eBOK uzyskają Państwo w Dziale Opłat Mieszkaniowych pod numerem telefonu (32)738-97-69 w godzinach urzędowania spółdzielni lub zapoznając się z "Zasadami dostępu, korzystania oraz funkcjonowania Elektronicznego Biura Obsługi Klienta „eBOK” w Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” w Łaziskach Górnych".

"Zasady (...)" jw. dostępne są do pobrania bezpośrednio na stronie internetowej spółdzielni (www.smrazem.org) w zakładce „regulaminy”.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją eBOK:

1) Wniosek eBOK

2) Zasady dostępu, korzystania oraz funkcjonowania Elektronicznego Biura Obsługi Klienta „eBOK” w Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” w Łaziskach Górnych


Logowanie do eBOK
Zaloguj do eBOK »

Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Harmonogram pracy KASY na rok 2024

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Krzysztof Herbski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
sekretariat@smrazem.org