Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta: [ Zaloguj do eBOK » Logowanie do eBOK ]

Dziś jest: Sobota, 20 kwietnia 2024r.HISTORIA SM "RAZEM"

SMW dniu 21.02.1992r. podczas Walnego Zgromadzenia Założycielskiego Elektrownia Łaziska utworzyła Spółdzielnię Mieszkaniową przy Elektrowni Łaziska i zleciła administrowanie budynków wchodzących wówczas w skład jej majątku. Po roku całość zasobów mieszkaniowych przekazała nieodpłatnie Spółdzielni. W tamtych czasach siedziba Spółdzielni mieściła się w Łaziskach, w budynku przy ul. Wyzwolenia 30.

W 1996 roku, Orzeski Zakład ZREMB przekazał swoje zasoby mieszkaniowe (obejmujące dwa budynki mieszkalne) Spółdzielni (również nieodpłatnie), znajdujące się w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej. Na przełomie lat 1996/1997 SM przy Elektrowni Łaziska zmieniła miejsce swojej siedziby, przenosząc się do biurowca przy ul. Wyzwolenia 18.

Przełomowym momentem w funkcjonowaniu Spółdzielni był rok 1997. W roku 1997 w wyniku porozumienia Kopalni Węgla Kamiennego Bolesław Śmiały ze Spółdzielnią przekazano nieodpłatnie jej zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej przy Elektrowni Łaziska.

W następstwie tego sześciu pracowników Działu Mieszkaniowego kopalni wraz z pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej przy Elektrowni „Łaziska” przeniesiono do nowej siedziby do Pawilonu Biurowego przy ul. Zwycięstwa (w okresie od stycznia 1997 do grudnia 1998) oraz rozpoczęto działalność po zmianie nazwy jako Spółdzielnia Mieszkaniowa „Razem”.

Od roku 1998 (przełom listopada i grudnia) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Razem" ma swoją siedzibę w Łaziskach Górnych przy ul. Pstrowskiego 4.

Na podstawie uchwały nr XXIX/280/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 27.06.2017r. nastąpiła zmiana nazw ulic na terenie Gminy Miejskiej Łaziska Górne, tj. zmieniono dotychczasową nazwę ulicy "ulica Wincentego Pstrowskiego" zlokalizowanej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, na nazwę "ulica Świętej Barbary". Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. 2017.3970) z dnia 03.07.2017r. i weszła w życie w dniu 18.07.2017r.

Od tego dnia siedziba SM mieści się przy ul. Św. Barbary 4.

Wg stanu na dzień 31.12.2022r. w zasobach Spółdzielni znajdowało się 107 budynków mieszkalnych (1884 mieszkań) pozostających własnością lub współwłasnością Spółdzielni, zarządzanych przez pięć działów (opłat mieszkaniowych, księgowości, członkowski, administracyjny, techniczny).

Na dzień 31.12.2022r. zasoby Spółdzielni składały się łącznie z 1884 lokali mieszkalnych (o pow. użytk. 93.748,93 m2), o statusie:

  1.   918 mieszkania spółdz. własn. (45.017,51 m2),
  2.   40 mieszkań spółdz. własn. – bez członkostwa (1.897,63 m2),
  3.   35 mieszkań spółdz. lokat. (1.677,64 m2),
  4.   38 mieszkań wynajmowanych (1.669,00 m2),
  5.   451 mieszkań odrębna własność członków (24.105,94 m2),
  6.   305 mieszkań odrębna własność – bez członkostwa (14.844,29 m2),
  7.   90 mieszkań bez tytułu prawnego (3.995,21 m2),
  8.   12 pustostanów (481,71 m2).

Na dzień 31.12.2022r. Spółdzielnia zarządzała jedną Wspólnotą Mieszkaniową.

SIEDZIBA SM

Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć


Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Harmonogram pracy KASY na rok 2024

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Krzysztof Herbski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
sekretariat@smrazem.org