SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RAZEM" - OGŁOSZENIA

‹ poprzednia [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]
Liczba ogłoszeń:130

Informacja dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” w zakresie „śmieci”

InformacjaUWAGA!
Data publikacji2013-08-28

UWAGA!W związku z licznymi telefonami naszych mieszkańców związanych m.in. z wywożeniem śmieci, częstotliwością odbioru odpadów, przepełnieniem pojemników itp. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” wyjaśnia:
Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r., wprowadza ogromne zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez nałożenie na Gminy obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi...


APEL DO SENIORÓW ORAZ ICH BLISKICH I OPIEKUNÓW

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2012-08-27

Prosimy o zapoznanie się z treścią ulotki informacyjnej otrzymanej w dniu 23.08.2012r. od Komendanta Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych z prośbą o jej rozpropagowanie.
Śląscy policjanci zwracają się uwagę na niesłabnące zainteresowanie seniorami ze strony przestępców w szczególności młodocianych. Nadal próbują oni wyłudzać pieniądze podając się za członków rodziny. Policjanci proszą więc seniorów i osoby im bliskie o wcześniejsze ustalenie zasad przekazywania między sobą pieniędzy w sytuacjach trudnych czy nagłych, unikanie czynienia tego przez osoby obce i na telefon.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności członka rodziny policjanci proszą o natychmiastowy kontakt telefoniczny pod numerem: 997.


"Kradli prąd" - artykuł "Gazeta Łaziska" nr 21 (241) 15-30 listopada 2011

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2011-11-18

"Parę miesięcy temu zgłosiło się do nas kilku lokatorów bloków przy ul. Wyrskiej, którzy podejrzewali, że niektórzy sąsiedzi robią obejścia i podbierają prąd na cudzy rachunek. W związku z tym, że takie problemy to nie pierwszy przypadek, przy współudziale policji i straży miejskiej próbowaliśmy ustalić sprawców kradzieży. Na trzech podejrzanych, dwóch zostało złapanych na gorącym uczynku. (...)"


Deklaracja wypłaty osobie wskazanej udziału po śmierci członka

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2011-09-23

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Pstrowskiego 4 działając w oparciu o Rozdział 2 §15 pkt. 5 obowiązującego Statutu Spółdzielni (ze zmianami uchwalonymi w dniu 09.06.2011r. przez Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków wprowadzonymi Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.08.2011r.) informuje, że (...).


NIEZBILANSOWANA WODA

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2010-09-01

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747; zmiany Dz. U . z 2002r. nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2004r. nr 96, poz. 959, nr 173, poz. 1808; Dz. U. z 2005r. nr 85, poz. 729, w skrócie nazywaną ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu) tylko wodomierz główny służy do rozliczania kosztów pobranej wody i odprowadzanych ścieków między spółdzielnią (jako odbiorcą usług) i przedsiębiorstwem wodociągowym (jako dostawcą usług).


‹ poprzednia [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]
Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Janusz Radoszewski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl