SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RAZEM" - OGŁOSZENIA

‹ poprzednia [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]
Liczba ogłoszeń:70

Archiwizacja wiadomości zawartych na stronie Internetowej Spółdzielni

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2017-09-08

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Razem" informuje, że od dnia 12.09.2017r. rozpocznie proces związany z przenoszeniem części wiadomości umieszczonych na stronie Internetowej Spółdzielni ("ogłoszenia") do archiwum. Cześć tzw. "newsów" zostanie również zaktualizowana w zakresie dat.
Powyższe ma na celu uporządkowanie struktury strony i poprawę dostępu do jej treści...


Zmiana nazw ulic na terenie Łazisk Górnych

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2017-09-07

Zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie zapisów Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Łaziska Górne dokonano zmian następujących nazw ulic...


Administrator24.info - Użytkowanie wieczyste a odrębna własność lokalu - opinia Sądu Najwyższego

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2017-09-05

Dobra wiadomość dla lokatorów mieszkań położonych na gruncie, do którego wygasło prawo użytkowania wieczystego. Sąd Najwyższy orzekł, że odrębna własność lokalu nie wygasa z upływem okresu użytkowania wieczystego...


UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2017-08-31

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Razem" informuje o podjęciu przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 07.04.2017r. Uchwały nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw...


PEC Sp. z.o.o - przerwy w dostawie energii cieplnej na potrzeby c.c.w. - Łaziska Górne ul. Staszica 10, Zwycięstwa 3 -14

InformacjaUWAGA!
Data publikacji2017-08-21

UWAGA!Prosimy o zapoznanie się z treścią zawiadomienia otrzymanego w dniu 18.08.2017r. dot. modernizacji sieci ciepłowniczej w dniach od 21.08.2017r. (od godz. 7:00) do 25.08.2017r. (do godz. 13:00) do budynku przy ul. Staszica 10 (oraz zasilanych z niego budynków przy ul. Zwycięstwa 3 - 14)...


‹ poprzednia [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]
Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Janusz Radoszewski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl