Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta: [ Zaloguj do eBOK » Logowanie do eBOK ]

Dziś jest: Niedziela, 28 listopada 2021r.Aktualizacja liczby osób przebywających w lokalu

InformacjaUWAGA!
Data publikacji2017-09-12

UWAGA!Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Razem" zwraca się z uprzejmą prośbą o aktualizację liczby osób przebywających w Państwa mieszkaniach.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż pojęcia osób "zameldowanych", a osób "przebywających" w lokalu nie są pojęciami tożsamymi.

Poprzez osoby przebywające w lokalu rozumie się osoby faktycznie zamieszkujące w danym mieszkaniu - bez względu na to czy są one zameldowane czy nie.

Np. Do babci mieszkającej w Łaziskach Górnych wprowadza się wnuk, który jest zameldowany w Orzeszu. Z tego wynika, iż w lokalu babci aktualnie przebywają dwie osoby przy czym nie ma tu znaczenia, iż wnuk jest zameldowany w Orzeszu.

Zwracamy uwagę na to, iż od ilości osób zależą rozliczenia m.in. śmieci, woda niezbilansowana, woda ryczałt, gaz (w przypadku gazomierza wspólnego).

Oświadczenie o ilości osób przebywających można pobrać tutaj.Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Janusz Radoszewski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl