Dot. montażu wodomierzy lokalowych z nadajnikiem radiowym w zasobach Spółdzielni

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2016-01-18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” informuje, że uchwałą w sprawie: montażu wodomierzy lokalowych z nadajnikiem radiowym nr 69/2013 podjętej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” w dniu 13.06.2013r. wprowadzono częściową odpłatność lokatorów za montaż wodomierzy z nadajnikiem radiowym w wysokości:

1. wodomierz na zimną wodę: 63,50 zł/brutto za 1 szt.

2. wodomierz na ciepłą wodę: 70,00 zł/brutto za 1 szt.

(pozostała część zostanie pokryta z funduszu remontowego nieruchomości).

Zgodnie z pkt. 4 Uchwały nr 69/2013 dofinansowanie wymiany wodomierzy ponad ustalone w ww. Uchwale kwoty jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy na funduszu remontowym tej nieruchomości są wolne środki.

Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) członek Spółdzielni ma prawo wglądu oraz otrzymania kopii m.in. uchwał organów spółdzielni. W związku z powyższym w celu zapoznania się z ww. dokumentami przez zainteresowanego członka spółdzielni prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Spółdzielni tel. 32 738-98-25 celem umówienia terminu udostępnienia dokumentów do wglądu.

Przypominamy, że wykonanie ewentualnych kopii dokumentacji jw. pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2010 z dnia 03.11.2010r.Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Janusz Radoszewski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl