Podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Łaziskach Górnych od 01.01.2019r.

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2018-12-18

Zarząd SM „Razem” informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 27.11.2018r. nr II/12/18 (data publikacji na stronie internetowej BIP Łaziska Górne - 14.12.2018r.) od dnia 01.01.2019r. wzrasta stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 12 zł do 16 zł, za każdą zamieszkującą dany lokal osobę.

Zmianie nie ulega natomiast zasada dotycząca naliczania powyższej opłaty za gospodarstwa domowe liczące więcej niż cztery osoby - w takich przypadkach za pierwsze cztery osoby stawka wynosi 16 zł/os./mies., a za piątą i kolejne osoby stawka opłaty wynosi 1 zł/os./mies.

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wnoszonych przez Państwa opłatach mieszkaniowych od 01.01.2019r.Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Janusz Radoszewski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl