Zasady poprawnego segregowania odpadów

InformacjaUWAGA!
Data publikacji2019-02-08

UWAGA!Informujemy, iż Burmistrz Miasta Łaziska Górne w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu selektywnej zbiórki odpadów (w 2019 roku do poziomu 40%) zwiększa nadzór nad sposobem gromadzenia odpadów w poszczególnych śmietnikach. Wprowadzone będą odpowiednie procedury kontroli śmietników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i braku usunięcia niedociągnięć w określonym przez Gminę terminie zostanie wydana decyzja administracyjna ustalająca wyższą stawkę opłaty za odbiór odpadów z danego śmietnika. Stąd też Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przyporządkowaniu budynków mieszkalnych do poszczególnych śmietników. Zdajemy sobie sprawę z trudności z tym związanych, ale cała społeczność musi podjąć działania aby osiągnąć zakładany cel.

Zobacz: Zasady poprawnego segregowania odpadów - informacjeDo góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Janusz Radoszewski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl