Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2020/2021

InformacjaUWAGA!
Data publikacji2020-09-25

UWAGA!Spółdzielnia Mieszkaniowa "Razem" informuje, że w dniu 28.09.2020r. nastąpi dopełnianie oraz rozruch instalacji c.o. we wszystkich zasobach Spółdzielni - prosimy o ustawienie zaworów termostatycznych w pozycji maksymalnego otwarcia "5".

Prosimy o zgłaszanie wszelkich wycieków, usterek:

1. do Działu Administracji tel. 32 738-97-92,

2. Konserwatora właściwego dla miejsca położenia mieszkania:

a) Łaziska Górne, Łaziska Średnie, Orzesze, Mikołów: 509-230-999,

b) Łaziska Średnie (bez Górnośląskiej 7 i 10, Sikorskiego 1-5): 608-187-804.Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Janusz Radoszewski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl