Przetarg ustny - ul. Wyzwolenia 3/1 - Łaziska Górne, obręb: Łaziska Górne

InformacjaPRZETARG
Data publikacji2021-06-14

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” z siedzibą w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytację/ na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkania położonego przy:

ul. Wyzwolenia 3/1 w Łaziskach Górnych o pow. 97,98 m2 (parter, przedpokój, 3 pokoje, kuchnia, spiżarka, łazienka, wc). Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 14,83 m2. Cena wywoławcza 150.000,00 zł (brutto) wadium w wys. 7.500,00 zł.

Nabywca lokalu uzyska dodatkowo możliwość zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod ogródek oraz garaż.

Przetarg na w/w mieszkanie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętej Barbary 4 w dniu 18.06.2021r. o godz.: 11:00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium, które należy wpłacać na konto Orzesko - Knurowskiego Banku Spółdzielczego O/Łaziska nr konta:

28 8454 1066 2004 0022 1245 0002

do 48 godzin przed terminem przetargu.

Wadium złożone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia mieszkania.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazane konto do 7 dni po zakończeniu przetargu .

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy pomimo ostatecznego ustalenia wszystkich warunków w drodze dodatkowych rokowań.

Notarialna umowa ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu zostanie zawarta po wpłacie wylicytowanej kwoty, którą należy przekazać na w/w konto w terminie nie później niż do 7 dni od zakończenia postępowania przetargowego.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych /wpis do KW/ ponosi nabywca.

SM „Razem” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zmiany warunków przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

Osoby przystępujące do przetargu oświadczają, że zapoznały się z „Regulaminem organizowania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” w Łaziskach Górnych”, dostępnym na stronie internetowej: www.smrazem.org.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu w tym uzgodnienie oględzin można uzyskać pod numerem tel. 738 97 38.Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Janusz Radoszewski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl