Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta: [ Zaloguj do eBOK » Logowanie do eBOK ]

Dziś jest: Sobota, 25 czerwca 2022r.Negocjacje z wolnej ręki - Górnośląska 7/8 - Łaziska Górne, obręb: Łaziska Średnie

InformacjaPRZETARG
Data publikacji2022-05-10

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” z siedzibą w Łaziskach Górnych ogłasza negocjacje z wolnej ręki na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkania położonego przy:

ul. Górnośląskiej 7/8 w Łaziskach Górnych o pow. 46,05 m2 (II piętro, przedpokój, 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc). Do lokalu przynależy piwnica o pow. 18,04 m2.

Informujemy, iż Spółdzielnia jest na etapie podpisywania umowy o przyłączenie budynku do sieci gazowej. Po zapoznaniu się z ww. warunkami umowy podjęte zostaną dalsze decyzje w sprawie podłączenia gazu m.in. do budynku przy ul. Górnoślaskiej 7 w Łaziskach Górnych.

Propozycje cenowe prosimy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętej Barbary 4.

Notarialna umowa ustanowienia prawa odrębnej własności lokali zostanie zawarta po wpłacie wynegocjowanej kwoty, którą należy przekazać na konto spółdzielni w terminie nie później niż do 7 dni.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych /wpis do KW/ ponosi nabywca.

SM „Razem” zastrzega sobie prawo do odwołania negocjacji, zmiany warunków negocjacji bez podania przyczyn w każdym czasie.

Osoby przystępujące do negocjacji oświadczają, że zapoznały się z „Regulaminem organizowania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” w Łaziskach Górnych”, dostępnym na stronie internetowej: www.smrazem.org.

Szczegółowe informacje dotyczące negocjacji w tym uzgodnienie oględzin można uzyskać pod numerem tel. 738 97 38.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Razem" z siedzibą w 43-173 Łaziskach Górnych przy ul. Świętej Barbary 4, tel. 32 7389825, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 43-173 Łaziska Górne ul. Świętej Barbary 4, tel. 32 7389825, e-mail: smrazem@onet.pl. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdują się na stronie Internetowej Spółdzielni: www.smrazem.org w zakładce: RODO.Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Janusz Radoszewski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl