Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta: [ Zaloguj do eBOK » Logowanie do eBOK ]

Dziś jest: Piątek, 19 sierpnia 2022r.Przetarg ustny - Energetyków 10b/3 - Łaziska Górne, obręb: Łaziska Górne

InformacjaPRZETARG
Data publikacji2022-08-08

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” z siedzibą w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytację/ na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkania położonego przy:

ul. Energetyków 10b/3 w Łaziskach Górnych o pow. 47,71 m2 (I piętro, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka i wc). Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,52m2. Cena wywoławcza 210.000,00 zł (brutto) wadium w wys. 10.500,00 zł.

Przetarg na w/w mieszkanie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętej Barbary 4 w dniu 19.08.2022r. o godz.: 11:00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium, które należy wpłacać na konto Orzesko - Knurowskiego Banku Spółdzielczego O/Łaziska nr konta:

28 8454 1066 2004 0022 1245 0002

Wadium złożone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia mieszkania.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazane konto do 7 dni po zakończeniu przetargu .

Wadium przepada na rzecz SM „Razem” jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy pomimo ostatecznego ustalenia wszystkich warunków w drodze dodatkowych rokowań.

Notarialna umowa ustanowienia prawa odrębnej własności lokali zostanie zawarta po wpłacie wylicytowanej kwoty, którą należy przekazać na w/w konto w terminie nie później niż do 7 dni od zakończenia postępowania przetargowego.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych /wpis do KW/ ponosi nabywca.

SM „Razem” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zmiany warunków przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

Osoby przystępujące do przetargu oświadczają, że zapoznały się z „Regulaminem organizowania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” w Łaziskach Górnych”, dostępnym na stronie internetowej: www.smrazem.org.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu w tym uzgodnienie oględzin można uzyskać pod numerem tel. 738 97 38.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Razem" z siedzibą w 43-173 Łaziskach Górnych przy ul. Świętej Barbary 4, tel. 32 7389825, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 43-173 Łaziska Górne ul. Świętej Barbary 4, tel. 32 7389825, e-mail: ado@smrazem.org. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdują się na stronie Internetowej Spółdzielni: www.smrazem.org w zakładce: RODO.Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Janusz Radoszewski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl