Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta: [ Zaloguj do eBOK » Logowanie do eBOK ]

Dziś jest: Poniedziałek, 29 maja 2023r.KOMUNIKAT

InformacjaUWAGA!
Data publikacji2023-02-17

UWAGA!W związku z opublikowaniem w dniu 14.02.2023r. w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 295) Zarząd zobowiązany został do ponownego obliczenia wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie i zaliczek na podgrzanie wody.

Ustawa obejmuje okres jedynie od marca do grudnia 2023r, gdzie bazą są taryfy z dnia 30.09.2022r. podwyższone o 40% i o podatek VAT w wysokości 23%, co daje wzrost łączny wg wyliczenia: 1,40 x 1,23 = 1,722 czyli o 72,2% (w 2022 roku podatek VAT wynosił 5%).

W miesiącach styczniu i lutym dostawcy ciepła stosują (zatwierdzone wcześniej przez Urząd Regulacji Energetyki) ceny energii cieplnej drastycznie podwyższone w stosunku do cen dotychczasowych. Zarząd po otrzymaniu od dostawców ciepła systemowego nowych cen energii cieplnej przygotuje w oparciu o zużycie ciepła w 2022 roku symulację opłat za ciepło i nową wysokość zaliczek miesięcznych na c.o. i c.w.u. Po ich omówieniu i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą zostaną Państwo bezzwłocznie poinformowani o wprowadzonych zmianach (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy jw. Zarząd musi to wykonać do 31.03.2023r.).

Informujemy, że ceny energii zatwierdzane przez URE nie podlegają (zgodnie z ustawą „Prawo energetyczne”) negocjacjom.Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Krzysztof Herbski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl