Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta: [ Zaloguj do eBOK » Logowanie do eBOK ]

Dziś jest: Czwartek, 07 grudnia 2023r.Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (tzw. „CEEB”) - przypomnienie

InformacjaUWAGA!
Data publikacji2023-09-22

UWAGA!Spółdzielnia Mieszkaniowa „Razem” informuje, że zgodnie z obowiązkiem złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw na potrzeby Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (tzw. „CEEB”) tut. spółdzielnia dla poszczególnych zarządzanych przez siebie budynków złożyła już stosowne deklaracje w Urzędach Gmin.

Informujemy, że w razie każdorazowej (wtórnej) zmiany źródła ciepła lub spalania paliw dokonanej po terminie złożenia deklaracji jw. – mieszkańcy zobligowani są do samodzielnego (indywidualnego) złożenia stosownej (zaktualizowanej) deklaracji CEEB dla lokalu objętego zmianą źródła jw. we właściwym ze względu na położenie lokalu Urzędzie Gminy.

Dodatkowo informujemy, że w przypadku mieszkańców, którzy nie poinformowali tut. spółdzielni o źródłach jw. poprzez niedostarczenie stosownej ankiety – nie było możliwości złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy dla ich lokalu mieszkalnego – tym samym te osoby zobowiązane są do realizacji przedmiotowego obowiązku we własnym zakresie.Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Krzysztof Herbski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl