Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta: [ Zaloguj do eBOK » Logowanie do eBOK ]

Dziś jest: Niedziela, 21 lipca 2024r.Przetarg ustny - Kościuszki 114/27 - Łaziska Górne, obręb: Łaziska Średnie

InformacjaPRZETARG
Data publikacji2024-07-10

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” z siedzibą w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytację/ na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkania położonego przy:

ul. Kościuszki 114/27 w Łaziskach Górnych o pow. 35,92 m2 (II piętro, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc). Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,01 m2. Cena wywoławcza 162.000,00 zł (brutto) wadium w wys. 8.100,00 zł.

Przetarg na w/w mieszkanie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętej Barbary 4 w dniu 25.07.2024r. (czwartek) o godz.: 14:00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium, które należy wpłacać na konto Orzesko - Knurowskiego Banku Spółdzielczego O/Łaziska nr konta:

28 8454 1066 2004 0022 1245 0002

przed terminem przetargu.

Wadium złożone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia mieszkania.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazane konto do 7 dni po zakończeniu przetargu .

Wadium przepada na rzecz SM „Razem” jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy pomimo ostatecznego ustalenia wszystkich warunków w drodze dodatkowych rokowań.

Notarialna umowa ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu zostanie zawarta po wpłacie wylicytowanej kwoty, którą należy przekazać na w/w konto w terminie nie później niż do 7 dni od zakończenia postępowania przetargowego.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych /wpis do KW/ ponosi nabywca.

SM „Razem” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zmiany warunków przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

Osoby przystępujące do przetargu oświadczają, że zapoznały się z „Regulaminem organizowania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” w Łaziskach Górnych”, dostępnym na stronie internetowej: www.smrazem.org.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu w tym uzgodnienie oględzin można uzyskać pod numerem tel. 32 738 97 38.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Razem" z siedzibą w 43-173 Łaziskach Górnych przy ul. Świętej Barbary 4, tel. 32 7389825, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 43-173 Łaziska Górne ul. Świętej Barbary 4, tel. 32 7389825, e-mail: ado@smrazem.org. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdują się na stronie Internetowej Spółdzielni: www.smrazem.org w zakładce: RODO.Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Harmonogram pracy KASY na rok 2024

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Krzysztof Herbski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Tomasz Przybyła
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych
mgr Łukasz Loska
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
sekretariat@smrazem.org