Deklaracja wypłaty osobie wskazanej udziału po śmierci członka

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2011-09-23

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Pstrowskiego 4 działając w oparciu o Rozdział 2 §15 pkt. 5 obowiązującego Statutu Spółdzielni (ze zmianami uchwalonymi w dniu 09.06.2011r. przez Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków wprowadzonymi Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.08.2011r.) informuje, że zgodnie z jego brzmieniem tj.:

„Spółdzielnia wypłaci osobie wskazanej w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu, udziały [udział członkowski] po śmierci członka”

koniecznym staje się wskazanie przez obecnych członków Spółdzielni osoby, której po śmierci członka wypłacony zostanie jego udział.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” prosi wszystkich obecnych członków o dostarczenie wypełnionych pisemnych deklaracji wg. wzoru pobranego ze strony internetowej Spółdzielni (www.smrazem.org – zakładka „Formularze”) do Działu Członkowskiego Spółdzielni – pokój nr 4.

W przypadku nie wskazania osoby jw. niezbędnym będzie przeprowadzenie postępowania Sądowego co narazi Państwa na znaczne koszty, niejednokrotnie wyższe niż wartość udziału.Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Janusz Radoszewski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl