WAŻNE! Aktualizacja danych lokatorskich

InformacjaUWAGA!
Data publikacji2017-09-12

UWAGA!Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Razem" zwraca się z uprzejmą prośbą o aktualizację danych lokatorskich w zakresie liczby osób faktycznie przebywających w lokalach oraz uaktualnienie zmian dotyczących przysługującego Państwu prawa do lokalu.

Zwracamy uwagę na to, iż aktualizacja danych lokatorskich ma wpływ na wysokość Państwa opłaty mieszkaniowej – przykładowo od ilości osób zależą rozliczenia m.in. śmieci, woda niezbilansowana, woda ryczałt, gaz (w przypadku gazomierza wspólnego).

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” informuje, iż aktualizacji danych należy dokonać pisemnie (względnie drogą mailową lub faksem – zgłoszenia telefoniczne lub ustne nie będą przyjmowane) bezzwłocznie po zaistnieniu w/w zdarzeń.

Informujemy, że korekty naliczeń nie będą dokonywane wstecz od dnia wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na zmianę danych jw., ale od daty ich faktycznego zgłoszenia lub od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie ich faktycznego zgłoszenia.

Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, iż pojęcia osób "zameldowanych", a osób "przebywających" w lokalu nie są pojęciami tożsamymi.

Poprzez osoby przebywające w lokalu rozumie się osoby faktycznie zamieszkujące w danym mieszkaniu - bez względu na to czy są one zameldowane czy nie.

Np. Do babci mieszkającej w Łaziskach Górnych wprowadza się wnuk, który jest zameldowany w Orzeszu. Z tego wynika, iż w lokalu babci aktualnie przebywają dwie osoby przy czym nie ma tu znaczenia, iż wnuk jest zameldowany w Orzeszu.Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Janusz Radoszewski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl