Nowy skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Razem"

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2018-07-04

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Razem" w Łaziskach Górnych informuje, że zgodnie z wynikami głosowania WZCz 2018, oddanymi na poszczególnych kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni, a przeliczonymi na kolegium WZCz w dniu 26.06.2018r. nowy skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "RAZEM" 2018
Janusz Radoszewski  Przewodniczący RN
Aleksander Leśniewski  Sekretarz RN
Krzysztof Herbski  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Mirosław Duży  Członek RN
Łukasz Pieter  Członek RN
Ryszard Powałko  Członek RN
Mirosław Szostok  Członek RN

Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Razem" powołano w oparciu o uchwałę nr 62/2018 podjętą na posiedzeniu RN w dniu 03.07.2018r.Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Janusz Radoszewski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl