Nowy skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Razem"

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2015-06-26

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Razem" w Łaziskach Górnych informuje, że zgodnie z wynikami głosowania WZCz 2015, oddanymi na poszczególnych kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni, a przeliczonymi na kolegium WZCz w dniu 16.06.2015r. nowy skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "RAZEM" 2015
Andrzej Borowian  Przewodniczący RN
Kamil Hutyra  Sekretarz RN
Ryszard Pieter  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Aleksander Leśniewski  Członek RN
Ryszard Powałko  Członek RN
Janusz Radoszewski  Członek RN
Paweł Wieczorek  Członek RN

Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Razem" powołano w oparciu o uchwałę nr 89/2015 podjętą na posiedzeniu RN w dniu 25.06.2015r.Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  830 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Kamil Hutyra
Pierwszy Wtorek miesiąca: 1400 - 1600 (należy zapisać się w sekretariacie)

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl