PRZETARGI


Liczba przetargów:3

Przetarg ustny - Dworcowa 12/17 - Łaziska Górne, obręb: Łaziska Górne

InformacjaPRZETARG
Data publikacji2020-09-28

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” z siedzibą w Łaziskach Górnych ogłasza I przetarg ustny nieograniczony /licytację/ na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkania położonego przy:
ul. Dworcowej 12/17 w Łaziskach Górnych o pow. 46,82 m2 (III piętro, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka i wc). Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,91m2. Cena wywoławcza 163.168,00 zł (brutto) wadium w wys. 8.158,40 zł...

Negocjacje z wolnej ręki - Górnośląska 7/10 - Łaziska Górne, obręb: Łaziska Średnie

InformacjaPRZETARG
Data publikacji2020-09-18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” z siedzibą w Łaziskach Górnych ogłasza negocjacje z wolnej ręki na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkania położonego przy:
ul. Górnośląskiej 7/10 w Łaziskach Górnych usytuowanym na IV kondygnacji - poddaszu budynku. Lokal mieszkalny składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 87,60 m2. Lokal mieszkalny kwalifikuje się do remontu, a pokoje poddaszowe (pokój III i IV o łącznej pu 28,41 m2) do adaptacji na cele mieszkalne. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,17 m2. Brak instalacji c.o...

Ogłoszenie o przetargu - przetarg nieograniczony - wykonanie robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót - ul. Dworcowa 5, 7 i 9, Łaziska Górne

InformacjaPRZETARG
Data publikacji2020-08-12

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM", ul. Świętej Barbary 4, 43-173 Łaziska Górne ogłasza przetarg nieograniczony – wykonanie robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót, polegających na zabudowie 3 stacji wymienników dla celów c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych...


Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Janusz Radoszewski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl