Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta: [ Zaloguj do eBOK » Logowanie do eBOK ]

Dziś jest: Niedziela, 21 lipca 2024r.WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Na podstawie art. 8(3).6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021r. poz. 1208 ze zm.) oraz na podstawie § 19.1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Świętej Barbary 4 informuje, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w częściach, zgodnie z podziałem dokonanym przez Radę Nadzorczą.

Poniżej udostępniamy komplet materiałów na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "RAZEM" z siedzibą w Łaziskach Górnych. Do ich otwarcia wymagany jest dowolny program odczytujący pliki zapisane w formacie pdf.

Pozostałe unormowania dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków znajdują się w Statucie SM "Razem" » I. Część ogólna » Dział III. Organy Spółdzielni » ROZDZIAŁ 1. Walne Zgromadzenie Członków.


Wybierz interesujący Cię rok zebrania i zapoznaj się z plikami. Oryginale dokumenty z podpisami dostępne są w Sekretariacie Spółdzielni.

Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Harmonogram pracy KASY na rok 2024

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Krzysztof Herbski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Tomasz Przybyła
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych
mgr Łukasz Loska
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
sekretariat@smrazem.org