Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta: [ Zaloguj do eBOK » Logowanie do eBOK ]

Dziś jest: Sobota, 25 czerwca 2022r.WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Na podstawie § 17 Statutu SM "RAZEM":

  1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem spółdzielni.
  2. Walne Zgromadzenie Członków jest podzielone na części, gdy liczba członków przekroczyła 500.
  3. Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Członków uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości. Dotyczy to również członków w trybie art.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Członkowie nie posiadający prawa do lokalu mogą być wydzieleni w odrębną część Walnego Zgromadzenia Członków .
  4. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków tylko osobiście, za wyjątkiem opisanym w ust. 7 .
  5. Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia Członków . Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu spółdzielni z racji pełnionych funkcji mogą uczestniczyć w każdej części Walnego Zgromadzenia Członków.
  6. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia Członków poprzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.
  7. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia Członków przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
  8. Członek ma prawo skorzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

Pozostałe unormowania dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków znajdują się w Statucie SM "Razem" » I. Część ogólna » Dział III. Organy Spółdzielni » ROZDZIAŁ 1. Walne Zgromadzenie Członków.


Wybierz interesujący Cię rok zebrania i zapoznaj się z plikami. Oryginale dokumenty z podpisami dostępne są w Sekretariacie Spółdzielni.

Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Janusz Radoszewski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl