Uwaga strona zamknie się automatycznie po 5 sekundach!
Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM", ul. Św. Barbary 4, 43-170 Łaziska Górne wydruk: 03.02.2023r.
[Zamknij okno] [Drukuj]

STATUT SM "RAZEM"

( TEKST JEDNOLITY )

U W A G A :

Tekst jednolity Statutu zawiera:
 1. treść o brzmieniu uchwalonym przez Zebranie Przedstawicieli Członków ( ZPCz ) w dniu 28.06.1995r. - uchwała nr 5/95/ZPCz;
 2. zmiany wprowadzone uchwałą ZPCz z dnia 17.06.1996r. - uchwała nr 5/96/ZPCz;
 3. zmiany wprowadzone uchwałą ZPCz z dnia 26.06.1997r. - uchwała nr 5/97/ZPCz;
 4. zmiany wprowadzone uchwałą ZPCz z dnia 10.06.1998r. - uchwała nr 6/98/ZPCz;
 5. zmiany wprowadzone uchwałą ZPCz z dnia 10.06.1999r. - uchwała nr 6/99/ZPCz;
 6. zmiany wprowadzone uchwałą ZPCz z dnia 07.06.2000r. - uchwała nr 7/00/ZPCz;
 7. zmiany wprowadzone uchwałą ZPCz z dnia 21.11.2002r. - uchwała nr 12/02/ZPCz;
 8. zmiany wprowadzone uchwałą ZPCz z dnia 20.06.2002r. - uchwała nr 12/02/ZPCz;
 9. zmiany wprowadzone uchwałą ZPCz z dnia 12.06.2003r. - uchwała nr 9/03/ZPCz;
 10. zmiany wprowadzone uchwałą ZPCz z dnia 23.06.2004r. - uchwała nr 10/04/ZPCz;
 11. zmiany wprowadzone uchwałą ZPCz z dnia 15.06.2005r. - uchwała nr 11/2005/ZPCz;
 12. zmiany wprowadzone uchwałą ZPCz z dnia 06.06.2006r. - uchwała nr 9/2006/ZPCz;
 13. zmiany wprowadzone uchwałą ZPCz z dnia 28.11.2007r. - uchwała nr 12/2007/ZPCz;
 14. zmiany wprowadzone uchwałami podjętymi na poszczególnych częściach WZCz odbytych w dniach 08.06.2010r. – 17.06.2010r. – uchwała nr 11/WZCz/2010 (Kolegium WZCz 24.06.2010)
 15. zmiany wprowadzone uchwałami podjętymi na poszczególnych częściach WZCz odbytych w dniach 24.05.2011 – 02.06.2011 – uchwała nr 9/WZCz/2011 (Kolegium WZCz 09.06.2011 r.)
 16. zmiany wprowadzone uchwałami podjętymi na poszczególnych częściach WZCz odbytych w dniach 24.05.2012 – 05.06.2012 – uchwała nr 11/WZCz/2012 (Kolegium WZCz 11.06.2012 r. – postanowienie KRS z dn. 16.07.2012 r.)
 17. zmiany wprowadzone uchwałami podjętymi na poszczególnych częściach WZCz odbytych w dniach 21.05.2013 – 04.06.2013 – uchwała nr 9/WZCz/2013 (Kolegium WZCz 10.06.2013 r. – postanowienie KRS z dn. 18.06.2013 r.)
 18. zmiany wprowadzone uchwałami podjętymi na poszczególnych częściach WZCz odbytych w dniach 26.05.2015 - 11.06.2015r. – uchwała nr 10/WZCz/2015 (Kolegium WZCz 16.06.2015r. - postanowienie KRS z dn. 28.01.2016r.)
 19. zmiany wprowadzone uchwałami podjętymi na poszczególnych częściach WZCz odbytych w dniach 05.06.2018 ÷ 20.06.2018r. – uchwała nr 9/WZCz/2018 (Kolegium WZCz 26.06.2018r. – postanowienie KRS z dn. 17.09.2018r. - sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/22311/18/206).
 20. zmiany wprowadzone uchwałami podjętymi na poszczególnych częściach WZCz odbytych w dniach 29 ÷ 30.05.2019r. - uchwała nr 7/WZCz/2019 (Kolegium WZCz 05.06.2019r. – postanowienie KRS z dn. 11.07.2019r. – sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/017791/19/529).
 21. zmiany wprowadzone uchwałami podjętymi na poszczególnych częściach WZCz odbytych w dniach 24.10.2022r.÷17.11.2022r.- uchwała nr 15/WZCz/2022 (Kolegium WZCz 23.11.2022r. – postanowienie KRS z dn. 17.01.2023r. – sygnatura akt KA.VIII NS-REJ./034643/22/406) - ostatnia zmiana.

Statut uchwalono w dniu 23.11.2022r. (Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków), zawiera 98 paragrafów zamieszczonych na 46 stronach.
Zmiany w Statucie wprowadzono Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17.01.2023r.


Statut można pobrać tutaj:
Pobierz Jednolity Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "RAZEM"© 2010 - 2023 SM "RAZEM"