Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta: [ Zaloguj do eBOK » Logowanie do eBOK ]

Dziś jest: Poniedziałek, 26 lutego 2024r.Informacja w sprawie organizacji WZCz

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2021-06-08

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Razem" informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach - w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych przepisem odnoszącym się do okresu trwania epidemii jest art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020r. (tarcza 1.0), zgodnie z którym jeśli ustawowy termin walnego zgromadzenia przypada w okresie epidemii, to ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Stanowisko to zostało potwierdzone w piśmie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2020r. DLPC-I.054.20.2020 oraz wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich z 07 września 2020r.Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Harmonogram pracy KASY na rok 2024

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Krzysztof Herbski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
sekretariat@smrazem.org