Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta: [ Zaloguj do eBOK » Logowanie do eBOK ]

Dziś jest: Sobota, 22 czerwca 2024r.REGULAMINY

Lp. Nazwa regulaminu Kategoria Pobierz
1. Regulamin określający zasady ponownego przyjmowania w poczet członków Regulamin Pobierz
2. Regulamin funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Razem" Regulamin Pobierz
3. Regulamin konserwacji, naprawy i wymiany stolarki okiennej Regulamin Pobierz
4. Regulamin korzystania z placu zabaw Regulamin Pobierz
5. Regulamin najmu i korzystania z pomieszczeń wspólnego użytku oraz części nieruchomości wspólnych pozostających w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” dla celów niekomercyjnych Regulamin Pobierz
6. Regulamin organizowania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” w Łaziskach Górnych Regulamin Pobierz
7. Regulamin podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „RAZEM” a użytkownikami lokali w zakresie remontów i konserwacji lokali Regulamin Pobierz
8. Regulamin pracy Zarządu Regulamin Pobierz
9. Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Pobierz
10. Regulamin rozliczania kosztów dostawy centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali SM „RAZEM” Regulamin Pobierz
11. Regulamin rozliczania kosztów dostawy: energii elektrycznej, gazu, wywozu śmieci, utrzymania instalacji domofonowej, instalacji Azart i TV Sat oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali SM „RAZEM” Regulamin Pobierz
12. Regulamin rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali SM „RAZEM” Regulamin Pobierz
13. Regulamin używania lokali i porządku domowego Regulamin Pobierz
14. Regulamin wydawania zaświadczeń, udzielania informacji oraz udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” Regulamin Pobierz
15. Regulamin zasad prowadzenia windykacji należności Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” w Łaziskach Górnych Regulamin Pobierz
16. Regulamin zlecania robót budowlanych, remontowych i inwestycyjnych, usług i dostaw materiałowych Regulamin Pobierz
17. Zasady dostępu, korzystania oraz funkcjonowania Elektronicznego Biura Obsługi Klienta „eBOK” w Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” w Łaziskach Górnych Regulamin Pobierz

Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Harmonogram pracy KASY na rok 2024

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Krzysztof Herbski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
sekretariat@smrazem.org