Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta: [ Zaloguj do eBOK » Logowanie do eBOK ]

Dziś jest: Sobota, 22 czerwca 2024r.E-kartoteka

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2021-08-30

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej spółdzielni informuje, że od dnia 01.10.2021r. planuje uruchomić system obsługi mieszkańców „e-kartoteka”.

System jw. umożliwia m.in. bezpłatny elektroniczny dostęp online (poprzez stronę internetową) do kartoteki księgowej danego lokalu mieszkalnego w celu umożliwienia zapoznania się ze stanem rozliczeń z tut. spółdzielnią tj. naliczeń i wpłat z tytułu użytkowania m.in. lokalu mieszkalnego, garażu, ogrodu itp. po uprzednim złożeniu stosownego wniosku.

Pisemny wniosek w sprawie uzyskania dostępu do danych logowania i aktywacji konta użytkownika do kartoteki lokalu każdy upoważniony mieszkaniec może złożyć osobiście w siedzibie tut. spółdzielni w Dziale Opłat Mieszkaniowych lub drogą elektroniczną.

Wniosek dostępny będzie do pobrania bezpośrednio na stronie internetowej spółdzielni (www.smrazem.org) w zakładce „formularze”.

Planowany do uruchomienia system „e-kartoteka” ma na celu podniesienie jakości świadczonych na Państwa rzecz usług.

Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania „e-kartoteki” uzyskają Państwo w Dziale Opłat Mieszkaniowych pod numerem telefonu (32)738-97-69 w godzinach urzędowania spółdzielni.Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Harmonogram pracy KASY na rok 2024

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Krzysztof Herbski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
sekretariat@smrazem.org