SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RAZEM" - OGŁOSZENIA

‹ poprzednia [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]
Liczba ogłoszeń:112

PODSZYWANIE SIĘ POD PRZEDSTAWICIELI PGNIG

InformacjaUWAGA!
Data publikacji2014-07-29

UWAGA!Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma nr GM.480.17.14 otrzymanego dziś tj. 29.07.2014r. dot. podszywania się pod przedstawicieli firmy PGNiG...


NIE dla czadu!

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2013-12-02

Z uwagi na sezon grzewczy zwracamy uwagę na temat przypadków zatrucia tlenkiem węgla (czadem). Jednocześnie informujemy, że kampania informacyjna pn. "NIE dla czadu" prowadzona jest przez Komendę Główną Straży Pożarnej. Materiały informacyjne dostępne są na stronie internetowej Komendy...


Informacja dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” w zakresie „śmieci”

InformacjaUWAGA!
Data publikacji2013-08-28

UWAGA!W związku z licznymi telefonami naszych mieszkańców związanych m.in. z wywożeniem śmieci, częstotliwością odbioru odpadów, przepełnieniem pojemników itp. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” wyjaśnia:
Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r., wprowadza ogromne zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez nałożenie na Gminy obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi...


APEL DO SENIORÓW ORAZ ICH BLISKICH I OPIEKUNÓW

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2012-08-27

Prosimy o zapoznanie się z treścią ulotki informacyjnej otrzymanej w dniu 23.08.2012r. od Komendanta Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych z prośbą o jej rozpropagowanie.
Śląscy policjanci zwracają się uwagę na niesłabnące zainteresowanie seniorami ze strony przestępców w szczególności młodocianych. Nadal próbują oni wyłudzać pieniądze podając się za członków rodziny. Policjanci proszą więc seniorów i osoby im bliskie o wcześniejsze ustalenie zasad przekazywania między sobą pieniędzy w sytuacjach trudnych czy nagłych, unikanie czynienia tego przez osoby obce i na telefon.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności członka rodziny policjanci proszą o natychmiastowy kontakt telefoniczny pod numerem: 997.


"Kradli prąd" - artykuł "Gazeta Łaziska" nr 21 (241) 15-30 listopada 2011

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2011-11-18

"Parę miesięcy temu zgłosiło się do nas kilku lokatorów bloków przy ul. Wyrskiej, którzy podejrzewali, że niektórzy sąsiedzi robią obejścia i podbierają prąd na cudzy rachunek. W związku z tym, że takie problemy to nie pierwszy przypadek, przy współudziale policji i straży miejskiej próbowaliśmy ustalić sprawców kradzieży. Na trzech podejrzanych, dwóch zostało złapanych na gorącym uczynku. (...)"


‹ poprzednia [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]
Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Janusz Radoszewski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl